Behandlingsarbete

Vi arbetar med:                                                

   • Avlastningssamtal (”defusing”) med uppföljande stödsamtal på plats.
   • Psykologisk genomgång (”debriefing”) på plats.
   • Psykopedagogisk inriktad stödkontakt.
   • Telefonrådgivning, besök på plats alt. besök på vår mottagning, akuta eller planerade.
   • Bedömning av klientens sårbarhet, förekomst samt prevention av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) vid kris och trauma.
   • Målfokuserad kognitiv psykoterapi på kort eller lång sikt.
   • Specifika behandlingstekniker vid komplexa trauman.
   • Personlighetsbedömningar och psykiatrisk diagnostik.
   • Riskbedömningar samt riskanalyser med rättslingvistik som viktig grund.
   • Psykoterapi via tolk.