Nyheter 2014

14-12-03 Kris & TraumaCentrum Sörmland tar aktivt avstånd från IS! Personal från Kris och Traumacentrum planerar under våren 2015 åka till Erbil/Holier i Kurdistan för att understödja Peshmarga-gerilla och deras familjer med psykologiska avlastningssamtal. Vi är mycket tacksamma för allt ekonomiskt stöd. Vår långa erfarenhet från arbeten i tunga konfliktområden har tyvärr gett oss erfarenheten att större hjälporganisationer är i hög grad drabbade av korruption. Vi arbetar i små team, endast med lokal medicinsk personal. Det hjälper oss att undvika oegentligheter. 

14-12-03 Kris & TraumaCentrum Sörmland åkte till Kabul, Afghanistan i april 2014 för att handleda och utbilda lokal medicinsk personal i teori och praktik gällande behandling av komplex PTSD. Då val av ny president i landet ägde rum var förhållandena besvärliga och förenat med stora säkerhetsrisker. Vi fick dock mycket stort stöd och skydd av vår samarbetspartnerNGO Tabish OrgUtbildning och handledning genomfördes med stor belåtenhet och som alltid interaktivt där vi lärde oss mycket av varandra. Vi planerar en större konferens till sommaren 2015. Dock är säkerhet avgörande och allt beroende av detta.