Vad definierar en traumatisk händelse?

Kännetecken för en traumatisk händelse är att den är oförutsägbar, okontrollerbar och hotar individens centrala livsvärderingar.

Det handlar om att psyket inte förmår behandla situationen på ett rationellt sätt och att invanda handlingsmönster inte går att använda.

Exempel på traumatiska händelser kan vara hot mot ens eget eller andras liv eller ens fysiska integritet. Vid egen överlevnad, där någon i ens närhet avlider kan ofta starka skuldkänslor uppstå hos individen. Människan reagerar inte enbart på det som verkligen har inträffat, utan också på det som hade kunnat hända.

En del av de människor som upplevt en traumatisk händelse får också fortsatta problem i form av psykisk ohälsa. Det bör understrykas att detta gäller en minoritet av gruppen.