Vad definierar en kris?

En kris är en akut känslomässig förvirring. Orsaken är ofta en påfrestande händelse som till exempel en förlust eller ett hot om en förlust. Denna påfrestning leder till en kris om den drabbade inte kan bemästra situationen. Om krisen sedan inte blir löst på rätt sätt kan följden bli psykologiskt och fysiologiskt lidande med missbruk, depression och självmordsförsök samt diffus smärtproblematik.
Krisförloppet är dramatiskt, men oftast kortvarigt. Den okomplicerade krisen har generellt ett naturligt läkningsförlopp. Däremot kan en komplicerad kris öka risken för fortsatt sårbarhet för nya trauman.

Vad definierar en  livskris?

Att hamna i en livskris är fullt normalt och kan vara en del av livet. En kris eller krisreaktion är ingen sjukdom. Våra reaktioner till krisen är normala. Mer än 60 % av dem som söker sig till sjukvården för psykisk ohälsa lider inte av en (diagnostiseringsbar) psykisk åkomma utan genomgår en livskris. Att vara ledsen betyder inte nödvändigtvis att jag har en depression. Det kan istället vara en normal reaktion på en livskris.
Några vanliga exempel på livskriser; Åldersrelaterade kriser, ungdomskriser, skilsmässa, första barnet, pension och arbetslöshet.

En psykisk kris är en naturlig och övergående stressreaktion

och ingen psykisk sjukdom!