Krisens olika faser

Chockfas
Chockfasen varar från några timmar till ett par dygn. Vissa skriker, rusar omkring och klänger på medmänniskor i full panik, medan andra verkar välordnade, men har ett inre i fullt kaos. Chockade personer förstår sällan den fulla innebörden av vad som har hänt. Ännu mindre kan de prata om det på ett begripligt sätt. Den hjälp utomstående kan ge är deltagande och omvårdnad. Den information som ges tas inte riktigt in.                                         

Reaktionsfas
Reaktionsfasen inleds när de drabbade börjar inse vad som har hänt. Insikten kräver omställningar som slukar det mesta av den drabbades kraft. Fasen präglas också av dålig aptit och sömnproblem, liksom även aggressivitet och självdestruktivitet. Fasen kan pågå upp till ett par månader och utgör tillsammans med chockfasen den akuta krisen. 

Reparationsfas
Reparationsfasen kan pågå upp till ett år efter traumat. En anpassning till de nya omständigheterna sker i och med att reaktionsfasens symtom avtar och den psykiska balansen stabiliseras. Smärtan kan hållas tillbaka längre perioder och ge plats för konstruktivt arbete och ett fungerande socialt liv.

Nyorienteringsfas                                                                                             Nyorienteringsfasen är en pågående process utan tidsbegränsning. Individen har lyckats bearbeta händelsen och tagit sig igenom krisen med stärkt självkänsla. En traumatisk kris behöver inte bli förödande. Istället kan den leda till att man omvärderar vad som är väsentligt i livet och finner en väg ut som berikar det fortsatta livet.