Nyheter 2019

19-01-17 – 19-01-19

LONDON – Training In Ego State Therapy With Robin Shapiro 

Äntligen dags. En workshop jag länge sett fram emot. Med höga förväntningar landade jag på Stanstead i London inför några dagars intensivt lärande inom vårt yrkesområde. Alla deltagare i workshopen arbetade med traumapsykologi och hade lång erfarenhet.  Många arbetade med EMDR, en idag vanligt förekommande arbetsmetod för bearbetning av trauma. Vi lärde snabbt känna varandra och kunde under dessa intensiva dagar utbyta mycket erfarenheter. Workshopen leddes av en internationellt renommerad, otroligt duktig lärare och föreläsare från USA, Robin Shapiro. Föreläsningarna varvades med praktiska övningar där vi lärde oss förstå praktik och teori. Kvällarna fylldes med diskussioner tillsammans med två svenska kollegor. Vid hemkomst tillbaka från ett London i vårvärme var huvudet överfullt av ny energi, inspiration och trötthet.


19-01-10 Vi välkomnar vår nya medarbetare i Kris & TraumaCentrum Sörmland. Malin Linder KBT – Terapeut.