Några exempel på våra nationella samt internationella erfarenheter:

London; 190117-190119 –Training In Ego State Therapy With Robin Shapiro.

En workshop jag länge sett fram emot. Med höga förväntningar landade jag på Stanstead i London inför några dagars intensivt lärande inom vårt yrkesområde. Alla deltagare i workshopen arbetade med traumapsykologi och hade lång erfarenhet.  Många arbetade med EMDR, en idag vanligt förekommande arbetsmetod för bearbetning av trauma. Vi lärde snabbt känna varandra och kunde under dessa intensiva dagar utbyta mycket erfarenheter. Workshopen leddes av en internationellt renommerad, otroligt duktig lärare och föreläsare från USA, Robin Shapiro. Föreläsningarna varvades med praktiska övningar där vi lärde oss förstå praktik och teori./Niko Laine.

Irak; Kris & TraumaCentrum Sörmland på plats i Irak 170426-170508

Dubai; Kris & TraumaCentrum Sörmland besökte tillsammans med Centrum för Vård och Utbildning Sörmland (www.cvusormland.se) kongressen DIHAD, http://dihad.org/ Dubai International Humanitarian Aid & Development Conference & Exhibition i Dubai, 21-23 mars 2017.

Afghanistan; Kabul, senare delen av november och början av december 2016.
Workshop i Kognitiv beteendeterapi riktat mot trauma. Målgruppen var läkare och psykosocialarbetare som var tillresta från Helmandprovinsen, Kandaharprovinsen samt Jalalabad.”

Afghanistan; April, 2014. Kris & Traumacentrum Sörmland har utfört workshop och bedriver handledning för lokala läkare i Kabul City med ytterområden. Utökar samarbete med NGO Tabish Org. Planering för längre tids samarbete med Tabish Org. Huvudinriktning katastrofpsykiatri. Ansökning behandlas hos SIDA för ekonomiskt stöd!”

Pakistan; KTC:S participates at congress, ”Clinical psychology – today and in the future”in Lahore, (Pakistan, december 2012).

Afghanistan; Tabish Social Health Organization, psykosocial rådgivning NGO (Non Governmental Organization), intygar att Niko Laine, från Kris & TraumaCentrum Sörmland och Samuel Lindholm, överläkare i psykiatri, har genomfört en 10 dagars workshop mellan den19 februari och 29 februari 2012 i ämnet trauma och PTSD i Kabul, Afghanistan. Niko Laine ombads av organisationen att genomföra en teoretisk och praktisk utbildning med övningar i katastrofscenarier med video feedback. Vi ser detta som en möjlighet att få en mycket professionell handledning från Niko Laine och hans kollegor Lars Lekberg och Samuel Lindholm, på grund av bristen av detta i Afghanistan. Vi är mycket tacksamma för Niko Laines hjälp, som genomfört denna workshop med oss, trots den kritiska säkerhetsrisk som råder i Afghanistan för tillfället. / Dr Wais Aria, verkställande direktör, TABISH Social Health Education Organisation (Kabul, 2012).

Afghanistan; KTC:S medverkar i den första intranationella kongressen om traumahantering och psykosocial rehabilitering för civilbefolkningen i Afghanistan och Tadjikistan. ”Reaching the unreached for PSR”. This event was kindly supported by Mine Action Coordination Center of Afghanistan (MACCA), (Kabul,  2010).

KTC inleder ett samarbete med Kommersiell Analys AB där vi bistår med kliniska riskbedömningar (2010).

KTC:S genomför tillsammans med samarbetspartner handledarutbildning för läkare enligt Socialstyrelsens fastställda krav, sedan 2009 två gånger/år.

Irak; Rättsmedicin, akutpsykiatri samt krishantering ( Sulemanya, Kirkuk och Halabja, 2006).

Bosnien; Traumamedicin, psykiatri (Sarajevo, Banja Luka, 2001).

Vårdprogram; Vård av suicidnära patienter vid vuxenpsykiatrisk klinik (Landstinget Sörmland 2014)

Sammanställning av vårdprogram, Lokala riktlinjer för vård av suicidnära patienter, (Landstinget Sörmland, 2007).

Omhändertagande av överlevande och anhöriga från Estoniakatastrofen (1994) samt Tsunamin (2004).

Raskatastrofen i Vagnhärad (Sörmland, 1997).

Behandling av flyktingar med upplevelser av trauma och tortyr (avlastningssamtal samt behandlingstekniker).

Behandling av traumatiska händelser hos individ och grupp.

Central roll i uppbyggnaden av Psykiatriska akut-teamet (mobila teamet) inom akutpsykiatrin, landstinget Sörmland med verksamhetsstart 1995.