Om oss

Vi som förestår Kris & Trauma Centrum Sörmland

Niko Laine Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i kognitiv psykoterapi.

 Mobil:076-405 92 09 / Mail: info@ktcsormland.se

Bakgrund

Jag har en universitetsexamen med psykologi som huvudämne. Min psykoterapeutiska inriktning utgår från den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen. Jag erhöll min psykoterapilegitimation år 2004 och blev färdig handledare och lärare i psykoterapi via studier på Linköpings universitet 2010.

Jag har sedan 15 år intresserat mig mycket för klienter som har trauman i sin bakgrund. Många tror att trauman enbart uppstår vid svåra händelser som övergrepp och våld men trauman kan även handla om bristande förmåga hos vår vårdnadshavare att se oss.

Trauma kan uttrycka sig på många olika sätt. Det gemensamma för trauman är att det hindrar oss ifrån att leva det liv vi vill leva. Detta är inte alltid lätt själv att upptäcka samband mellan händelser tidigare i livet och reaktioner vi har idag. Jag har detta som en central utgångspunkt i mitt psykoterapeutiska arbete. Jag lärde mig att arbeta systematiskt och praktiskt med anknytningsteori i slutet på 90-talet, från Mary Main och hennes forskningsteam i Toronto, Canada.

 

Lars Lekberg Kognitiv terapeut, handledare i krishantering samt suicidologi. /Mail: info@ktcsormland.se

Bakgrund

Min grund ligger med start 1979 då jag började min tjänstgöring inom psykiatrin i Nyköping. Jag är mentalskötarutbildad med examen 1984. Har sedan dess haft min bas inom akutpsykiatrin. 

Jag har en universitetsexamen i suicidologi med handledarutbildning 2004 från universitetet Karolinska institutet/nationellt centrum för suicidforskning (NASP) Stockholm. Har även en grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 med inriktning från den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen med examen 2007.

Jag har likaså varit med från start 1995 och byggt upp verksamheten Psykiatriska akutteamet i Sörmland. Jag har även tjänstgjort 2007–2008 i ett av Sveriges ledande konsultföretag inom risk och säkerhetsfrågor, där min huvudsakliga syssla varit krishanterings-uppdrag inom och utanför Sverige.