Nyheter 2016

16-12-22 We want to thank you all for this year, our co-workers, people who have given us their trust to help, in Sweden and abroad. We hope for a coming year of resilience and increasing hope and peace. Wishes from us to everyone of you, inshall Allah, god gives us guidance”.

16-12-16 ” KTC befinner sig i diskussion om att åka till Irak under våren 2017 för att bistå med psykologiska avlastningssamtal gällande Peshmerga gerillasoldater och deras anhöriga i samband med soldaternas återkomst från fronten och strider mot Daesh.”

16-12-14  ” KTC befinner sig i diskussion gällande utförande av längre utbildning av personal i Afghanistan, minst 1 år, för psykosocialt arbete riktat mot traumabehandling. KTC är i detta sammanhang i mycket stort behov av finansiering då tiden är så pass utsträckt. Vi avser att samarbeta med ett större universitet i landet men då allt samarbete i slutänden alltid är preliminärt, och därmed finansiering, är vi oerhört tacksamma för erhållande av stabil ekonomisk grund från bidragsgivare och sponsorer. Motprestationer är alltid föreläsningar till finansiärer”. 

16-12-12 ”KTC är i dag i ett skede av mycket god etablering och tillväxt av internationellt arbete och skapande av gott rykte. Dock är vi på denna nivå i stort behov av extern finansiering då nivån är betydligt högre än vad vi tidigare varit vana vid. Vi är idag mycket säkra på att vi gör en skillnad inom arbetsområden som förbises av större hjälporganisationer.”

16-12-08 ”Med anledning av vårt utökade arbete i tunga konfliktområden internationellt, begränsas vår möjlighet att bistå med samtalskontakter lokalt. Dock gör vi vårt bästa för att bibehålla vår kapacitet till detta och söker stundtals samarbetspartners för att kunna fortsätta med det. Kontakta oss gärna för diskussioner kring eventuellt samarbete.”

16-11-28  –  16-11-30 Workshop

 

 

 

 

 

 

 

16-11-28”Vi träffade en grupp barn som försöker leva ett normalt liv i skuggan av oroligheterna. Här syns en grupp pojkar spela cricket i en park”.

 

 

 

 

 

 

”Mängden fattiga och heroinister längs vägarna och dikesgrenarna är oförståeliga. En dos heroin kostar några $ och heroin och haschmissbruk förekommer hos halva befolkningen. Många missbrukare håller till under broarna och i och med att det finns många lösa gatuhundar där blir även dessa påverkade av rökheroin. En overklig syn”.

 

 

 

 

 

 

”Vi fick möjligheten att besöka ett av flyktinglägren främst för internflyktingar. Antalet människor som bodde i lägret var ca 500-600. På bilderna syns barnens klassrum i flyktinglägret”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Stridshelikoptrar cirklar hela tiden över oss och det är stundtals svårt att höra vad vi säger när vi föreläser”.

 

 

 

 

 

 

Både amerikansk och inhemsk militär är högst aktiva i landet. I Kabul är läget spänt främst pga. självmordsbombare. Utanför Kabul är läget extremt farligt och vi undviker i största möjliga mån att behöva vistas där”.

 

 

 

 

 

 

16-11-27  Just nu befinner sig representanter från Kris & TraumaCentrum i Afghanistan.Direkt rapportering från Afghanistan! ”Dokumentering av flyktinglägren idag, är hyggligt fungerande. IS integrerar sig med talibanerna vilket gör området oerhört oroligt. Vi har idag sökt tillstånd för dokumentation inom psykiatrin, pga. ökad farlighet. Mycket ny kunskap och förståelse är inhämtad om hedersvåld som är fullständigt oförstått i Sverige. Katastrofalt! Behovet av väpnat skydd har ökat för att vi skall kunna röra oss. Dokumentation i morgon från hangaren amerikanska militären utlånat för avgiftning av det extrema antalet heroinmissbrukare i staden”.

16-11-25  Kris & TraumaCentrum Sörmland är oerhört stolta över att få vara en del av och få delge en i sammanhanget vår del av kunskap inom området.  En mycket informativ film om situationen i Afghanistan.   https://www.youtube.com/watch?v=efB4zedA89U&feature=youtu.beit

16-11-01 I slutet av november 2016 återvänder KTC till Afghanistan för att besöka vår lokala samarbetspartner NGO Tabish Organization. Vi avser primärt att ge grundläggande kunskap om EMDR i samband med en lokal workshop om trauma som hålls.  EMDR är en idag vedertagen och evidensbaserad behandlingsmetod för att bearbeta trauma.
Vi ser detta som ett mycket viktigt och utökat samarbete mellan Kris & TraumaCentrum Sörmland och Tabish Org. i Kabul. Vi kommer parallellt med detta få ta del av kunskaper utifrån lokal medicinsk traumahantering som utarbetats av inhemsk medicinsk personal.
En migrationspolitisk mycket besvärlig situation är under uppsegling. Afghanska unga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar utvisas tillbaka till landet från Europa och Sverige. Detta kommer att skapa nästintill oöverstigliga problem för Afghanistan. Säkerhet och mänskliga rättigheter är i stort sett obefintliga. Hur detta skall hanteras blir en mycket svår fråga.
Vi får möjligheten att träffa inrikesministeriet och politiker för att få information och diskutera ämnet. Vi är mycket tacksamma för detta.
Vi kommer även att få ta del av den pragmatiska hantering av missbruksproblematiken som allra främst utgörs av heroinet. En f.d. militär  amerikansk flyghangar på flygplatsområdet har upplåtits till behandling av heroinmissbrukare. Vi avser dokumentera så mycket som möjligt av all erhållen kunskap och är efter hemkomst villiga och intresserade av att delge dessa erfarenheter. Kontakta oss för närmare information.

16-01-26 Vårt samarbete och utbyte med NGO Tabish Org. i Afghanistan fortgår intensivt med planering för resa till Kabul sommaren 2016.