DIHAD, Dubai International Humanitarian Aid & Development Conference & Exhibition i Dubai, 21-23 mars 2017.

Kris & TraumaCentrum Sörmland besökte tillsammans med Centrum för Vård och Utbildning Sörmland( www.cvusormland.se) kongressen DIHAD, Dubai International Humanitarian Aid & Development Conference & Exhibition i Dubai, 21-23 mars 2017.

Vi anlände sent på kvällen till ett varmt Dubai med en dag tillgodo innan kongressen, från flygplatsen till hotellet och sängvila.

Dubai förknippas ofta med en bild av kombinationerna värme, lyx samt en närvaro av rika oljeschejker. Vi blev inte helt förvånade då vi faktiskt konstaterade att så var fallet i mångt och mycket. Då påpekar jag ändå att ingen av oss är oberesta i världen.

Vi utnyttjade vår lediga dag till att ta till oss så mycket vi kunde av Dubai, dess historia och hur bilden av Dubai idag ser ut.

Dagen efter började kongressen. 3 dagar, riktade mot trauma i olika avseenden som främst barn utsätts för i konflikthärdar. Kongressen utgjordes av två ”delar”, den första delen utgjordes av ett stort antal montrar där olika aspekter av akut hjälp uppvisades, mat, vatten, skydd, akutsjukvård i fält, material för detta med mera. Den andra delen utgjordes av en mängd föreläsningar.

Vårt primära syfte var att ta del av föreläsningarna som gavs varje dag. Understrykas skall att kongressen till stor del riktades mot barns trauma i konfliktområden. Som en motverkande kraft mot traumatisering lades stor vikt vid barns utbildning. Detta är naturligtvis mycket viktigt i alla avseenden, ett klassrum utgör en trygghet i kaos, en lugn punkt.

Vi väntade på ämnet om psykologisk behandling av trauma och hur man tänkte kring detta.

Detta togs upp under en föreläsningsdag men vi kan inte säga att det egentligen tillförde oss något nytt. Däremot var det vid ett tillfälle en föreläsarpanel där en livad diskussion uppstod.

En av föreläsarna i panelen ifrågasatte huruvida utbildning alltid är en lösning eller förutsättning för att konflikter och trauman ska undvikas i världen, såsom det gamla talesättet ”Där hjärnan tar slut tar nävarna vid!”

Han tog som exempel förintelsen, inbördeskriget på Balkan och liknande väpnade konflikter och folkmord. Dessa fasor startades inte av outbildade människor. Intressant vinkling. Likaså tog han som exempel profeten Muhammed som gifte sig med en nioårig flicka.

Nu började stämningen kännas spänd bland åhörarna, det var ju inte så att man nickade till precis. Frågestunden kom och mikrofonen vandrade runt som en stafettpinne på sprintdistans. Åhörarna bestod ju både av kristna och muslimer. De sistnämnda var naturligtvis mycket upprörda över att profeten Muhammed togs upp i sammanhanget. De hävdade att det var taget ur sitt sammanhang, att det var ett missförstånd, att tiderna var annorlunda då, att alla länder själva bestämmer vid vilken ålder en man får gifta sig med en kvinna, oavsett om det är 21 år, 18 år eller så fort kvinnan (flickan) är könsmogen. Detta på en kongress med en stark tonvikt på trauma och barn. Fullständig dubbelmoral och helt absurt! Punkt!

I detta hela kunde vi skönja den otroliga svårigheten att balansera allt, religion, den världspolitiska scenen och faktiskt kunna nå fram med hjälp till oskyldiga barn. Sammanfattningsvis, Shejker med enorma, nästan ofattbara rikedomar, FN sitter till en hel del i knäet på dem, hjälparbetarna ute på fältet befinner sig långt därifrån. Pessimistiskt? Nej! Cyniskt? Nej! Realistiskt? Ja!

Niko Laine/ Kris & TraumaCentrum Sörmland