Om oss

Jag som förestår Kris & Trauma Centrum Sörmland

Niko Laine Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i kognitiv psykoterapi. Mobil:076-405 92 09 / Mail: info@ktcsormland.se

Bakgrund

Jag har en universitetsexamen med psykologi som huvudämne. Min psykoterapeutiska inriktning utgår från den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen. Jag erhöll min psykoterapilegitimation år 2004 och blev färdig handledare och lärare i psykoterapi via studier på Linköpings universitet 2010.

Jag har sedan 15 år intresserat mig mycket för klienter som har trauman i sin bakgrund. Många tror att trauman enbart uppstår vid svåra händelser som övergrepp och våld men trauman kan även handla om bristande förmåga hos vår vårdnadshavare att se oss.

Trauma kan uttrycka sig på många olika sätt. Det gemensamma för trauman är att det hindrar oss ifrån att leva det liv vi vill leva. Detta är inte alltid lätt själv att upptäcka samband mellan händelser tidigare i livet och reaktioner vi har idag. Jag har detta som en central utgångspunkt i mitt psykoterapeutiska arbete. Jag lärde mig att arbeta systematiskt och praktiskt med anknytningsteori i slutet på 90-talet, från Mary Main och hennes forskningsteam i Toronto, Canada.