KTC Sörmland består av tre huvuddelar:

Enheten för trauma och krisbearbetning. Vi hjälper människor som utsatts för krisutlösande faktorer eller traumatiska händelser att återhämta sig och förhindra långvarigt psykiskt lidande. Vi ger stöd till anhöriga i svåra situationer.

Enheten för psykoterapeutisk behandling. Strukturerad psykoterapeutisk samtalsbehandling med kognitiv inriktning. Vi arbetar  med all problematik så som ångest, livskriser, depression, tvångsyndrom samt fobier. Vi erbjuder hjälp vid svårare psykiatrisk problematik.

Enheten för konsultation och utbildning. Samlar, systematiserar och sprider kunskap. Fungerar som en kunskapsbank för frågor om personlighetsdiagnostik, personlighetsbedömning, psykoterapeutisk behandling samt lingvistisk analys. Vi erbjuder handledning till terapeuter och personalgrupper.

______________________________________________________________________

AKTUELLT/NYHETER

16-03-15 Jenny Fuxe kontakt: http://www.kbtvega.se/

16-02-05 Vi välkomnar vår nya medarbetare Jenny Fuxe som nu representerar vår verksamhet i Stockholm.

 16-01-26 Vårt samarbete och utbyte med NGO Tabish Org. i Afghanistan fortgår intensivt med planering för resa till Kabul sommaren 2016. 

15-09-23  The Facial Action Coding System (FACS)

Denna vecka deltar en av Kris och TraumaCentrums medarbetare på en workshop i ämnet FACS med Erika Rosenberg Ph.D. på Berkeley University .

IMG_1468

IMG_1467IMG_1466

 

 

FACS är utvecklat av Paul Ekman och Wallace Friesen. Det är ett vetenskapligt underbyggt detaljerat system som förklarar och kategoriserar alla ansiktets möjliga uttryck och emotioner.

Kursdeltagarna är från alla världens hörn och innefattar specialister inom datorvetenskap, forskare i beteende och emotioner, pedagoger, psykiatriker, psykologer och utvecklare av digitala bedömningsinstrument av människor, myndighetspersoner och filmindustrin med flera.

Manualen är en komplex och mycket detaljerad systematisk genomgång av ansiktets alla så kallade Action Units (AU) och alla olika kombinationer av dessa. Systemet har, på ett imponerande sätt hittat en heltäckande beskrivning av ansiktets alla möjliga miner och uttryck.

Alla kursdeltagare lär sig att under kursen själva utföra alla AU:s -många är lätta men flera är riktigt svåra att få till. Genom detta fördjupas kunskapen om människans ansiktsuttryck och vi får en inbyggd ny observationsförmåga som tidigare låg dold för oss.

Tillämpningsområdena är många. Filmindustrin, datorprogram, psykologi, underrättelsetjänster, psykiatri, personbedömningar med mera.

                                                                                                  

15-01-29 Kris & TraumaCentrum Sörmland finns nu även på Facebook.

15-01-25  Vår vision är att psykoterapi skall vara tidsmässigt och ekonomiskt möjligt för alla! Därför kan du nu boka psykoterapi för 400 kronor / session! För ytterligare information se: Psykoterapi.pdf2015

15-01-23 Kris & TraumaCentrum Sörmland har ny mailadress: info@ktcsormland.se

14-12-03 Kris & Traumacentrum Sörmland tar aktivt avstånd från IS! Personal från Kris och Traumacentrum planerar under våren 2015 åka till Erbil/Holier i Kurdistan för att understödja Peshmarga-gerilla och deras familjer med psykologiska avlastningssamtal. Vi är mycket tacksamma för allt ekonomiskt stöd. Vår långa erfarenhet från arbeten i tunga konfliktområden har tyvärr gett oss erfarenheten att större hjälporganisationer är i hög grad drabbade av korruption. Vi arbetar i små team, endast med lokal medicinsk personal. Det hjälper oss att undvika oegentligheter. 

14-12-03 Kris & Traumacentrum Sörmland åkte till Kabul, Afghanistan i april 2014 för att handleda och utbilda lokal medicinsk personal i teori och praktik gällande behandling av komplex PTSD. Då val av ny president i landet ägde rum var förhållandena besvärliga och förenat med stora säkerhetsrisker. Vi fick dock mycket stort stöd och skydd av vår samarbetspartner, NGO Tabish Org. Utbildning och handledning genomfördes med stor belåtenhet och som alltid interaktivt där vi lärde oss mycket av varandra. Vi planerar en större konferens till sommaren 2015. Dock är säkerhet avgörande och allt beroende av detta. 

14-04-13 För första gången i Sverige: FACS-kurs!

Kris & TraumaCentrum Sörmland är mycket stolta över att ha fått förtroendet att
tillsammans med CKPT Sörmland och NPG få anordna
den första utbildningen i FACS, Facial Action Coding System hos oss i
Stockholm.

Denna unika metod att tolka ansiktsmuskulaturen, AU (Action Units) har inte getts i Norden, tidigare. Delar av metoden är bland annat känd för allmänheten från den amerikanska serien “Lie to me“.

Samtidigt som vi i århundraden känt till att ansiktsuttryck
kan avslöja vad folk tänker och känner, är det först nyligen som ansiktet har
studerats vetenskapligt och vad det kan berätta om interna tillstånd, socialt
beteende och psykopatologi. Dagens allmänt tillgängliga, avancerade mätsystem
har tillåtit oss att genomföra en mängd ny forskning om ansiktets beteende, som
har bidragit enormt till vår förståelse av sambandet mellan ansiktsuttryck och
mänsklig psykologi. Denna metod är oumbärlig för ett brett spektrum av
yrkesverksamma och studenter inom områdena psykologi, psykiatri och
beteendemedicin.

Kursledare är PhD Erika Rosenberg från Berkley University i
USA som är en av flera scientific advisors till TV-serien. Hon är oerhört
kunnig och uppskattad och anlitas av en mängd uppdragsgivare. Tillsammans med
Paul Ekman, har Erika skrivit den uppmärksammade och spännande boken “What the
Face Reveals” (ISBN10: 0195104463 / ISBN13: 9780195104462).

Kursen riktar sig till yrkesprofessioner inom psykologi,
polis, forskare och liknande. Utbildningen kommer att ges i september-oktober, 2015. Då vi förutser ett mycket stort intresse för det här speciella tillfället och antal
deltagare är begränsat, tar vi redan nu emot intresseanmälningar.

13-08-05 Vi utvidgar vår verksamhet och kommer från september 2013 även att finnas på Vegagatan 8 i Stockholm. 

13-06-01 Vi har nu flyttat verksamheten till nya lokaler. Kris & TraumaCentrum finns nu på adress: S:t Annegatan 2 B i Nyköping. För ytterligare information eller kontakt, ring: 0734-16 34 04 

 

Kommentarer inaktiverade.