KTC Sörmland består av tre huvuddelar:

Enheten för trauma och krisbearbetning. Vi hjälper människor som utsatts för krisutlösande faktorer eller traumatiska händelser att återhämta sig och förhindra långvarigt psykiskt lidande. Vi ger stöd till anhöriga i svåra situationer.

Enheten för psykoterapeutisk behandling. Strukturerad psykoterapeutisk samtalsbehandling med kognitiv inriktning. Vi arbetar  med all problematik så som ångest, livskriser, depression, tvångsyndrom samt fobier. Vi erbjuder psykoterapeutisk behandling hos oss på vår mottagning samt på Skype, FaceTime, telefon och chat. Vi tycker det är av största vikt att psykoterapi skall vara tillgängligt för alla, oavsett geografiskt avstånd eller andra orsaker att inte kunna träffas fysiskt. 

Enheten för riskbedömningar, hotbildsanalyser utifrån ett kliniskt och lingvistiskt perspektiv.

______________________________________________________________________

AKTUELLT/NYHETER

18-08-24 Då vi på Kris & TraumaCentrum Sörmland idag flyttat hela vår verksamhet tillbaka till Sverige kan vi erbjuda dig en snabb psykoterapeutisk kontakt, inom 14 dagar. Vi är ett privat alternativ till en samtalskontakt på landstinget.  En sådan tar vanligtvis mellan 3-6 månader. Kontakta oss, vi erbjuder snabb professionell hjälp. Vi finns både i Nyköping och Stockholm. Besök gärna vår hemsida. www.ktcsormland.se
tel. 0734-163404 alt. 070-2775956.

18-02-06 Kris och Traumacentrum Sörmland firar 10 år. Vi har upplevt en resa vi aldrig kunnat drömma om inom alla våra arbetsområden och vi ser fram emot kommande år där vi har mycket att se fram emot med nya utmaningar och planer. 

18-02-01 Från och med terminstarten vt-18 samarbetar vi med CKPT Sörmland/Stockholm där vi bistår med handledning åt Steg 1 elever i grundläggande psykoterapi.

17-05-11 Reseskildring från Irak 17-04-26 under meny; Erfarenheter.

17-04-28 Kris & TraumaCentrum Sörmland är på plats i IRAK.

 

 

 

 

 

  ”Kris & TraumaCentrum Sörmland besökte kongressen DIHAD, http://dihad.org/ Dubai International Humanitarian Aid & Development Conference & Exhibition i Dubai, 21-23 mars 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi anlände sent på kvällen till ett varmt Dubai med en dag tillgodo innan kongressen, från flygplatsen till hotellet och sängvila.

 

Dubai förknippas ofta med en bild av kombinationerna värme, lyx samt en närvaro av rika oljeschejker. Vi blev inte helt förvånade då vi faktiskt konstaterade att så var fallet i mångt och mycket. Då påpekar jag ändå att ingen av oss är oberesta i världen. 

 

Vi utnyttjade vår lediga dag till att ta till oss så mycket vi kunde av Dubai, dess historia och hur bilden av Dubai idag ser ut. 

 

 

 

 

 

 

Dagen efter började kongressen. 3 dagar, riktade mot trauma i olika avseenden som främst barn utsätts för i konflikthärdar. Kongressen utgjordes av två ”delar”, den första delen utgjordes av ett stort antal montrar där olika aspekter av akut hjälp uppvisades, mat, vatten, skydd, akutsjukvård i fält, material för detta med mera. Den andra delen utgjordes av en mängd föreläsningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt primära syfte var att ta del av föreläsningarna som gavs varje dag. Understrykas skall att kongressen till stor del riktades mot barns trauma i konfliktområden. Som en motverkande kraft mot traumatisering lades stor vikt vid barns utbildning. Detta är naturligtvis mycket viktigt i alla avseenden, ett klassrum utgör en trygghet i kaos, en lugn punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi väntade på ämnet om psykologisk behandling av trauma och hur man tänkte kring detta. 

Ämnet togs upp under en föreläsningsdag men vi kan inte säga att det egentligen tillförde oss något nytt. Däremot var det vid ett tillfälle en föreläsarpanel där en livad diskussion uppstod. 

En av föreläsarna i panelen ifrågasatte huruvida utbildning alltid är en lösning eller förutsättning för att konflikter och trauman ska undvikas i världen, såsom det gamla talesättet ”Där hjärnan tar slut tar nävarna vid!

 

 

 

 

 

 

 

 

Han tog som exempel förintelsen, inbördeskriget på Balkan och liknande väpnade konflikter och folkmord. Dessa fasor startades inte av outbildade människor. Intressant vinkling. Likaså tog han som exempel profeten Muhammed som gifte sig med en nioårig flicka. 

 

Nu började stämningen kännas spänd bland åhörarna. Frågestunden kom och mikrofonen vandrade runt som en stafettpinne på sprintdistans. Åhörarna bestod ju både av kristna och muslimer. De sistnämnda var naturligtvis mycket upprörda över att profeten Muhammed togs upp i sammanhanget. De hävdade att det var taget ur sitt sammanhang, att det var ett missförstånd, att tiderna var annorlunda då, att alla länder själva bestämmer vid vilken ålder en man får gifta sig med en kvinna, oavsett om det är 21 år, 18 år eller så fort kvinnan (flickan) är könsmogen. Detta på en kongress med en stark tonvikt på trauma och barn. Fullständig dubbelmoral och helt absurt! Punkt! 

 

 

 

 

 

 

 

I detta hela kunde vi skönja den otroliga svårigheten att balansera allt, religion, den världspolitiska scenen och faktiskt kunna nå fram med hjälp till oskyldiga barn. Sammanfattningsvis, Shejker med enorma, nästan ofattbara rikedomar, FN sitter till en hel del i knäet på dem, hjälparbetarna ute på fältet befinner sig långt därifrån. Pessimistiskt? Nej!  Cyniskt? Nej! Realistiskt? Ja!”

 

 

 

 

 

 

 

Niko Laine  / Kris & TraumaCentrum Sörmland

————————————————————————————————–

17-03-10 Kurs i Transaktionsanalys, TA. 

Kris & TraumaCentrum Sörmland anordnar en helgkurs i TA 13-14 maj 2017 i Stockholm. 

Plats, Vegagatan 8 vid Odenplan. Pris 4000 exkl. moms. Max. 20 deltagare. 

Studiematerial och fika är inkluderat båda dagarna. Kursledare, Annika Björk, leg. psykoterapeut, handledare och utbildare i TA.

Metoden är omtalad, dock finns det allt färre idag som kan ge en sann och mycket genuin insikt i metoden. Vi har haft en stor tur att få kontakt med en av de främsta i metoden och som kommer till Stockholm från Malmö för att ge kursen.

Transaktionsanalys, TA, är en personlighetsteori och en metod för personlig utveckling och mellanmänsklig problemlösning. TA har länge använts över hela världen för att förstå och förbättra samspel och kommunikation människor emellan. 

TA har särskilda tillämpningar inom psykoterapi, rådgivning, utbildning och organisationsutveckling. TA är ett utmärkt redskap både för ökad självinsikt och för professionell kompetensutveckling inom alla former av människovårdande yrken.

TA:s grundbegrepp presenteras i teori och praktik.

Jag tillstånd, transaktioner, uppmärksamhet, favoritkänslor, psykologiska spel och livsskript är några av de begrepp som tas upp på kursen.  Efter genomgången kurs har man en god grund för att ta ställning till TA som teori och metod. 

För anmälan, kontakt, kontakta Niko Laine, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi.   Tel. 0734-163404   

———————————————————————————————————

17-02-14 ”The purpose of therapy is to help the client acknowledge, experience, and bear reality” (Bessel Van Der Kolk).

16-12-22 ”We want to thank you all for this year, our co-workers, people who have given us their trust to help, in Sweden and abroad. We hope for a coming year of resilience and increasing hope and peace. Wishes from us to everyone of you, inshall Allah, god gives us guidance”.

16-12-16 ” KTC befinner sig i diskussion om att åka till Irak under våren 2017 för att bistå med psykologiska avlastningssamtal gällande Peshmerga gerillasoldater och deras anhöriga i samband med soldaternas återkomst från fronten och strider mot Daesh.”

16-12-14  ” KTC befinner sig i diskussion gällande utförande av längre utbildning av personal i Afghanistan, minst 1 år, för psykosocialt arbete riktat mot traumabehandling. KTC är i detta sammanhang i mycket stort behov av finansiering då tiden är så pass utsträckt. Vi avser att samarbeta med ett större universitet i landet men då allt samarbete i slutänden alltid är preliminärt, och därmed finansiering, är vi oerhört tacksamma för erhållande av stabil ekonomisk grund från bidragsgivare och sponsorer. Motprestationer är alltid föreläsningar till finansiärer”. 

16-12-12 ”KTC är i dag i ett skede av mycket god etablering och tillväxt av internationellt arbete och skapande av gott rykte. Dock är vi på denna nivå i stort behov av extern finansiering då nivån är betydligt högre än vad vi tidigare varit vana vid. Vi är idag mycket säkra på att vi gör en skillnad inom arbetsområden som förbises av större hjälporganisationer.”

16-12-08 ”Med anledning av vårt utökade arbete i tunga konfliktområden internationellt, begränsas vår möjlighet att bistå med samtalskontakter lokalt. Dock gör vi vårt bästa för att bibehålla vår kapacitet till detta och söker stundtals samarbetspartners för att kunna fortsätta med det. Kontakta oss gärna för diskussioner kring eventuellt samarbete.”

16-11-28  –  16-11-30 Workshop

thumbnail_img_1014

 

 

 

 

 

 

 

16-11-28 ”Vi träffade en grupp barn som försöker leva ett normalt liv i skuggan av oroligheterna. Här syns en grupp pojkar spela cricket i en park”.

img_0991

 

 

 

 

 

 

”Mängden fattiga och heroinister längs vägarna och dikesgrenarna är oförståeliga. En dos heroin kostar några $ och heroin och haschmissbruk förekommer hos halva befolkningen. Många missbrukare håller till under broarna och i och med att det finns många lösa gatuhundar där blir även dessa påverkade av rökheroin. En overklig syn”.

img_0968

 

 

 

 

 

 

img_0950

”Vi fick möjligheten att besöka ett av flyktinglägren främst för internflyktingar. Antalet människor som bodde i lägret var ca 500-600. På bilderna syns barnens klassrum i flyktinglägret”.

 

 

img_0953

 

 

 

 

 

 

”Stridshelikoptrar cirklar hela tiden över oss och det är stundtals svårt att höra vad vi säger när vi föreläser”.

img_0965

 

 

 

 

 

 

Både amerikansk och inhemsk militär är högst aktiva i landet. I Kabul är läget spänt främst pga. självmordsbombare. Utanför Kabul är läget extremt farligt och vi undviker i största möjliga mån att behöva vistas där”.

img_0993

 

 

 

 

 

 

16-11-27  Just nu befinner sig representanter från Kris & TraumaCentrum i Afghanistan. Direkt rapportering från Afghanistan!Dokumentering av flyktinglägren idag, är hyggligt fungerande. IS integrerar sig med talibanerna vilket gör området oerhört oroligt. Vi har idag sökt tillstånd för dokumentation inom psykiatrin, pga. ökad farlighet. Mycket ny kunskap och förståelse är inhämtad om hedersvåld som är fullständigt oförstått i Sverige. Katastrofalt! Behovet av väpnat skydd har ökat för att vi skall kunna röra oss. Dokumentation i morgon från hangaren amerikanska militären utlånat för avgiftning av det extrema antalet heroinmissbrukare i staden”.

16-11-25  Kris & TraumaCentrum Sörmland är oerhört stolta över att få vara en del av och få delge en i sammanhanget vår del av kunskap inom området.  En mycket informativ film om situationen i Afghanistan.   https://www.youtube.com/watch?v=efB4zedA89U&feature=youtu.beit                                                                                               

 16-11-01 I slutet av november 2016 återvänder KTC till Afghanistan för att besöka vår lokala samarbetspartner NGO Tabish Organization. Vi avser primärt att ge grundläggande kunskap om EMDR i samband med en lokal workshop om trauma som hålls.  EMDR är en idag vedertagen och evidensbaserad behandlingsmetod för att bearbeta trauma.
Vi ser detta som ett mycket viktigt och utökat samarbete mellan Kris & TraumaCentrum Sörmland och Tabish Org. i Kabul. Vi kommer parallellt med detta få ta del av kunskaper utifrån lokal medicinsk traumahantering som utarbetats av inhemsk medicinsk personal.
En migrationspolitisk mycket besvärlig situation är under uppsegling. Afghanska unga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar utvisas tillbaka till landet från Europa och Sverige. Detta kommer att skapa nästintill oöverstigliga problem för Afghanistan. Säkerhet och mänskliga rättigheter är i stort sett obefintliga. Hur detta skall hanteras blir en mycket svår fråga.
Vi får möjligheten att träffa inrikesministeriet och politiker för att få information och diskutera ämnet. Vi är mycket tacksamma för detta.
Vi kommer även att få ta del av den pragmatiska hantering av missbruksproblematiken som allra främst utgörs av heroinet. En f.d. militär  amerikansk flyghangar på flygplatsområdet har upplåtits till behandling av heroinmissbrukare. Vi avser dokumentera så mycket som möjligt av all erhållen kunskap och är efter hemkomst villiga och intresserade av att delge dessa erfarenheter. Kontakta oss för närmare information.

 16-01-26 Vårt samarbete och utbyte med NGO Tabish Org. i Afghanistan fortgår intensivt med planering för resa till Kabul sommaren 2016. 

15-09-23  The Facial Action Coding System (FACS). Denna vecka deltar en av Kris & TraumaCentrums medarbetare på en workshop i ämnet FACS med Erika Rosenberg Ph.D. på Berkeley University .

IMG_1468

IMG_1467IMG_1466

 

 

FACS är Metoden är utvecklad av Paul Ekman och Wallace Friesen. Det är ett vetenskapligt underbyggt detaljerat system som förklarar och kategoriserar alla ansiktets möjliga uttryck och emotioner. Metoden ligger till grund för TV-serien Lie to Me. Tillsammans med
Paul Ekman, har Erika skrivit den uppmärksammade och spännande boken “What the
Face Reveals” (ISBN10: 0195104463 / ISBN13: 9780195104462).

Kursdeltagarna är från alla världens hörn och innefattar specialister inom datorvetenskap, forskare i beteende och emotioner, pedagoger, psykiatriker, psykologer och utvecklare av digitala bedömningsinstrument av människor, myndighetspersoner och filmindustrin med flera.

Manualen är en komplex och mycket detaljerad systematisk genomgång av ansiktets alla så kallade Action Units (AU) och alla olika kombinationer av dessa. Systemet har, på ett imponerande sätt hittat en heltäckande beskrivning av ansiktets alla möjliga miner och uttryck.

Alla kursdeltagare lär sig att under kursen själva utföra alla AU:s -många är lätta men flera är riktigt svåra att åstadkomma. Genom detta fördjupas kunskapen om människans ansiktsuttryck och vi får en inbyggd ny observationsförmåga som tidigare legat dolt för oss.

Tillämpningsområdena är många. Filmindustrin, datorprogram, psykologi, underrättelsetjänster, psykiatri, personlighetsbedömningar med mera. 

  •                                                                                       

15-01-29 Kris & TraumaCentrum Sörmland finns nu även på Facebook.

15-01-23 Kris & TraumaCentrum Sörmland har ny mailadress: info@ktcsormland.se

14-12-03 Kris & TraumaCentrum Sörmland tar aktivt avstånd från IS! Personal från Kris och Traumacentrum planerar under våren 2015 åka till Erbil/Holier i Kurdistan för att understödja Peshmarga-gerilla och deras familjer med psykologiska avlastningssamtal. Vi är mycket tacksamma för allt ekonomiskt stöd. Vår långa erfarenhet från arbeten i tunga konfliktområden har tyvärr gett oss erfarenheten att större hjälporganisationer är i hög grad drabbade av korruption. Vi arbetar i små team, endast med lokal medicinsk personal. Det hjälper oss att undvika oegentligheter. 

14-12-03 Kris & TraumaCentrum Sörmland åkte till Kabul, Afghanistan i april 2014 för att handleda och utbilda lokal medicinsk personal i teori och praktik gällande behandling av komplex PTSD. Då val av ny president i landet ägde rum var förhållandena besvärliga och förenat med stora säkerhetsrisker. Vi fick dock mycket stort stöd och skydd av vår samarbetspartner, NGO Tabish Org. Utbildning och handledning genomfördes med stor belåtenhet och som alltid interaktivt där vi lärde oss mycket av varandra. Vi planerar en större konferens till sommaren 2015. Dock är säkerhet avgörande och allt beroende av detta. 

 

13-08-05 Vi utvidgar vår verksamhet och kommer från september 2013 även att finnas på Vegagatan 8 i Stockholm. 

13-06-01 Vi har nu flyttat verksamheten till nya lokaler. Kris & TraumaCentrum finns nu på adress: S:t Annegatan 2 B i Nyköping. För ytterligare information eller kontakt, ring: 0734-16 34 04 

 

Kommentarer inaktiverade.