KTC Sörmland består av tre huvuddelar:

Enheten för psykoterapeutisk behandling. Strukturerad psykoterapeutisk samtalsbehandling med kognitiv inriktning. Vi arbetar  med all problematik så som ångest, livskriser, depression, tvångsyndrom samt fobier. Vi erbjuder psykoterapeutisk behandling hos oss på vår mottagning samt på Skype, FaceTime, telefon och chatt. Vi tycker det är av största vikt att psykoterapi skall vara tillgängligt för alla, oavsett geografiskt avstånd eller andra orsaker att inte kunna träffas fysiskt. 

Enheten för trauma och krisbearbetning. Vi hjälper människor som utsatts för krisutlösande faktorer eller traumatiska händelser att återhämta sig och förhindra långvarigt psykiskt lidande. 

Enheten för riskbedömningar, hotbildsanalyser utifrån ett kliniskt och lingvistiskt perspektiv.

Kris & TraumaCentrum Sörmland S:t Annegatan 2 B i Nyköping. Telefon: 076-405 92 09 alt. 070-277 59 56    Mail: info@ktcsormland.se

Du hittar oss även påFacebook Instagram